PRIVACYKENNISGEVING

We zijn verheugd dat u onze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in ons en in onze producten en diensten.

We beschouwen de beveiliging van gegevens als een klantgerichte kwaliteitsfunctie. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is zeer belangrijk voor ons, met name als het gaat om het beschermen van uw recht op privacy. Als u ons uw persoonlijke gegevens toevertrouwt, behandelen we deze met de voor banken gebruikelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbeveiliging.

We informeren u hier graag over de typen persoonlijke gegevens met betrekking tot u die we verzamelen wanneer u onze website bezoekt en ook met welk doel we deze gegevens verzamelen.

De entiteit die verantwoordelijk is voor de rechtmatige verwerking van uw gegevens is Union Investment Real Estate GmbH, Valentinskamp 70/EMPORIO, 20355 Hamburg, Duitsland (service@union-investment.de). U kunt contact opnemen met onze Privacy Officer via datenschutz_immo@union-investment.de.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (2016/679) van de Europese Unie worden persoonlijke gegevens gedefinieerd als elk willekeurig type informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze gegevens vallen onder de bepalingen van de privacywetgeving, met inbegrip van onder andere de AVG en de Duitse wet op de gegevensbeveiliging (BDSG), en worden beschermd middels de implementatie van technische en organisatorische maatregelen.

Het verzamelen van gebruikersgegevens

Tijdens uw bezoek aan onze website leggen we elke keer dat er toegang tot de website wordt verkregen vast in een logboekbestand. Daarbij verzamelen we de volgende gegevens, die we opslaan totdat deze automatisch worden verwijderd: het IP-adres van de computer die het toegangsverzoek indient, de datum en tijd van toegang, de website van ons die u bezoekt en de website van waaruit toegang wordt verkregen. Deze gegevensitems worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden: het permanent garanderen van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, het optimaliseren van onze internetservices en het genereren en evalueren van interne statistieken en surfprofielen. De rechtsgronden voor de verwerking van deze gegevens worden beschreven in AVG-artikel 6(1)(f).

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker en waarmee bepaalde instellingen en gegevens met onze systemen worden uitgewisseld via de browser van de gebruiker. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein dat de cookiegegevens verzendt, informatie over de ouderdom van het cookie en een alfanumerieke ID. Cookies stellen ons in staat om onze website zo vorm te geven dat u deze aantrekkelijk vindt en gemakkelijker kunt gebruiken, bijvoorbeeld door bepaalde informatie die u verstrekt op te slaan zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. We gebruiken de informatie die wordt opgeslagen in cookies niet om gebruikers te identificeren. Ook combineren we deze informatie niet met andere persoonlijke gegevens.

Hulpprogramma's voor webanalyse

Voor het verzamelen van statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website en om ons aanbod op basis van die gegevens te optimaliseren, maken we gebruik van de diensten van Webtrekk GmbH ('Webtrekk'). Webtrekk is door TÜV Saarland gecertificeerd voor gegevensbeveiliging in de categorie 'Software voor webbeheer'.

Met behulp van deze Webtrekk-technologie worden er puur voor optimalisatiedoeleinden door een 'pixel' anonieme gegevens verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens worden er onder een pseudoniem gebruiksprofielen gegenereerd. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt, hoewel deze alleen gegevens verzamelen en opslaan met behulp van pseudoniemen. De gegevens worden niet gebruikt om de gebruikers van deze website persoonlijk te identificeren. U heeft de mogelijkheid om uw browser zo te configureren dat deze u waarschuwt voordat er cookies worden opgeslagen, zodat u deze indien gewenst kunt weigeren. Bovendien kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de overeenkomstige instellingen te activeren in uw internetbrowser. Als u dit doet, is het mogelijk dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Er worden op geen enkele manier persoonlijke gegevens opgeslagen. Het IP-adres van de gebruiker wordt onherkenbaar gemaakt en kan niet worden gebruikt om de bezoekers van deze website te volgen.

Als u niet wilt worden gevolgd voor deze specifieke website, kunt u hier bezwaar maken.

Er wordt een cookie met de naam 'webtrekkOptOut' opgeslagen, zodat uw browser wordt uitgesloten van de Webtrekk-webanalyse voor deze website. Uw bezwaar blijft geldig totdat u het cookie weer verwijdert. Het cookie is van toepassing op het individuele domein, de individuele browser en de individuele computer. Als u onze website bijvoorbeeld thuis en vervolgens opnieuw op het werk bezoekt, of als u verschillende browsers gebruikt, moet u het cookie dus opslaan voor elke computer en elke browser die u wilt uitsluiten.

Webtrekk gebruikt ook lange-termijncookies wanneer u onze website bezoekt. Deze stellen ons in staat u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. We gebruiken deze cookies om u te herkennen, zodat we de inhoud van onze website kunnen optimaliseren. Standaard staan we echter alleen cookies toe die maximaal zes maanden geldig blijven. Om onze website gedurende een langere periode te optimaliseren en doelgerichte inhoud of gebruikersinformatie te bieden, hebben we echter ook cookiegegevens gedurende een langere periode nodig. Door het gebruik van geavanceerde cookies stemt u ermee in dat de geldigheid van opgeslagen lange-termijncookies wordt verlengd met maximaal twaalf maanden. Klik hier om hiervoor uw toestemming te verlenen.

Google Maps

De bezoekers van onze website kunnen met behulp van de kaartendienst Google Maps onze vastgoedportefeuille in een kaartweergave verkennen en gemakkelijk de locaties van de individuele objecten en hun omgeving bekijken. We maken van deze service gebruik om onze dienstverlening te optimaliseren.

De kaartendienst Google Maps wordt geleverd door het bedrijf Google Ireland Limited (hierna “Google” genoemd). Door gegevens in te voeren en Google Maps te openen, worden uw gegevens in het kader van het gebruik van deze kaartendienst door Google verwerkt.
Google kan bijvoorbeeld cookies gebruiken om uw gegevens te verzamelen en op te slaan. In dit voorbeeld hebben wij geen toegang tot deze gegevens, omdat ze alleen door Google worden verwerkt. Union Investment ontvangt geen detailgegevens over het gebruik van de kaartendienst (zoals zoekopdrachten of geografische zoekgebieden).

U kunt in uw browser instellen dat u wilt worden gewaarschuwd wanneer er cookies worden geplaatst, zodat u ze eventueel kunt weigeren. Bovendien kunt u in uw browser instellen dat er helemaal geen cookies mogen worden geplaatst. Het is mogelijk dat u dan niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG. Als u niet wilt worden gevolgd wanneer u deze specifieke website bezoekt, dan kunt u ervoor kiezen om geen gebruik te maken van de aangeboden Google Maps-dienst. Geef in dat geval geen postcode op en klik niet om verder te gaan. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Voor meer informatie verwijzen we u naar de aanvullende gebruiksvoorwaarden van Google Maps / Google Earth (inclusief het privacybeleid van Google).

Sociale media

Privacybepalingen voor het gebruik van Facebook

De websitebeheerder heeft bepaalde componenten van Facebook geïntegreerd in deze website. Facebook is een sociaal netwerk.

Het bedrijf dat Facebook exploiteert is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Hun beheerder voor de verwerking van persoonlijke gegevens in verband met personen ('gegevensonderwerpen') die buiten de Verenigde Staten of Canada woonachtig zijn, is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Central Harbour, Dublin 2, Ierland.

De beheerder van deze website heeft een Facebook-component (of Facebook-plug-in) in de website geïntegreerd. Telkens wanneer er een individuele pagina op de website wordt bezocht, zorgt deze Facebook-component ervoor dat er automatisch een bepaalde weergave van de component in de browser van de websitebezoeker wordt gedownload en getoond. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_UK. Tijdens dit technologische proces ontvangt Facebook gegevens van de specifieke sub-site van onze website die door de websitebezoeker wordt bezocht.

Klik op de volgende link als u het gegevensbeleid van Facebook wilt raadplegen: https://www.facebook.com/about/privacy/. Het beleid biedt informatie over de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens door Facebook. Daarnaast licht het toe welke instellingen Facebook aanbiedt om de privacy van websitebezoekers te beschermen. Ook zijn er verschillende applicaties beschikbaar waarmee websitebezoekers de overdracht van hun gegevens aan Facebook kunnen stoppen. Websitebezoekers kunnen deze applicaties gebruiken om te voorkomen dat er gegevens aan Facebook worden overgedragen.

Delen via Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp of Xing

De inhoud op onze website kan worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook (gevestigd in Menlo Park, Californië, Verenigde Staten), LinkedIn (gevestigd in Mountain View, Californië, Verenigde Staten), Twitter (gevestigd in San Francisco, Californië, Verenigde Staten), WhatsApp (gevestigd in Mountain View, Californië, Verenigde Staten) of Xing (gevestigd in Hamburg, Duitsland). Als u voor een van de hierboven genoemde services op de deelfunctie klikt, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding tot stand met de servers van Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp of Xing. De tekst en URL die worden gedeeld, worden via deze verbinding overgedragen. Bovendien halen Facebook en Twitter ook de metadata op van de website die wordt gedeeld (tekst, beschrijving, afbeelding). Als u bent ingelogd op een van de sociale netwerken, wordt er een venster weergegeven wanneer u de deelfunctie voor Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp of Xing gebruikt waarin u de tekst kunt bewerken voordat u deze post.

U kunt meer informatie bekijken over Facebook en het gegevensbeleid van Facebook via: http://www.facebook.com/policy.php. Ga voor meer informatie over LinkedIn en het gegevensbeleid van LinkedIn naar https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Ga voor meer informatie over Twitter en het gegevensbeleid van Twitter naar http://twitter.com/privacy. Ga voor meer informatie over WhatsApp en het gegevensbeleid van WhatsApp via https://www.whatsapp.com/legal/. Ga voor meer informatie over Xing en het gegevensbeleid van Xing naar https://www.xing.com/privacy.

Gegevens die u overdraagt aan ons

De gegevens die u via een contactformulier naar ons verzendt, worden doorgestuurd naar het bedrijf van de Union Investment Group dat verantwoordelijk is voor het gebruik van de gegevens en waar deze worden verwerkt.

Wij of het bedrijf van de Union Investment Group dat verantwoordelijk is voor het reageren op uw verzoek, gebruiken deze gegevens alleen voor het beantwoorden van uw vragen of het voldoen aan uw informatieverzoek en om u de gewenste informatie te verstrekken, waar nodig met behulp van een verzenddienst die is gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt aan derden. De rechtsgronden voor de verwerking van de hierboven beschreven gegevens worden beschreven in AVG-artikel 6(1)(b) en (f).

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op speciaal beveiligde computers. Ten eerste zijn op het lezen en verder verwerken van uw gegevens strikte interne voorschriften van toepassing en ten tweede vindt dit lezen en verwerken alleen plaats voor het doel waarvoor u ons de gegevens heeft verstrekt. We verkopen of verhuren geen persoonlijke gegevens aan derden.

Nieuwsbrief

Als we op onze website een nieuwsbrief aanbieden die u wilt ontvangen, dan hebben we een e-mailadres van u nodig. Daarnaast vragen we u om informatie om te kunnen controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent. Daarnaast kunt u op vrijwillige basis uw voornaam en achternaam met ons delen. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om u de nieuwsbrief toe te zenden en zullen deze gegevens niet openbaar maken aan derden.

U kunt de toestemming die u ons heeft verleend om uw gegevens op te slaan voor het toezenden van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken. U kunt uw intrekking van deze toestemming aan ons doorgeven via service@union-investment.de. De rechtsgronden voor de verwerking van de hierboven beschreven gegevens worden beschreven in AVG-artikel 6(1)(a).

Openbaarmaking van uw gegevens aan derden

Voor bepaalde technologische processen die verband houden met de analyse, verwerking of opslag van gegevens worden we ondersteund door externe dienstverleners. Deze dienstverleners worden zorgvuldig door ons geselecteerd en voldoen aan hoge standaarden op het gebied van gegevensprivacy en -beveiliging. Deze dienstverleners hebben een strikte geheimhoudingsplicht en verwerken de gegevens alleen wanneer wij hen daartoe opdracht geven en dan alleen in overeenstemming met onze instructies. Met uitzondering van de situaties die worden toegelicht in deze privacykennisgeving maken we uw gegevens alleen zonder uw expliciete toestemming openbaar aan derden wanneer we hiertoe verplicht worden door de wet of in opdracht van een gerechtelijke of overheidsinstantie.

Duur van de opslag

De in paragraaf 2 beschreven gegevens worden gedurende een periode van twee jaar door ons opgeslagen. Afgezien daarvan worden uw gegevens verwijderd wanneer het niet langer vereist is om deze voor de genoemde doeleinden te bewaren, tenzij wettelijke bepalingen een langere opslagduur vereisen.

Uw rechten met betrekking tot opgeslagen persoonlijke gegevens

U heeft het recht om informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die we van u hebben opgeslagen indien we deze hebben ontvangen (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven of formulieren) en waarbij aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften voor het respectieve recht op rectificatie, verwijdering, bezwaar of beperkte verwerking is voldaan.

Bij klachten over het gebruik van gegevens kunt u ook contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Wijzigingen van deze Privacykennisgeving

Laatst bijgewerkt: Juli 2021

We behouden ons het recht voor om deze kennisgeving waar nodig bij te werken of aan te vullen (als er nieuwe producten en diensten worden aangeboden door de respectieve bedrijven van de Union Investment Group of als er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van internet en IT-beveiligingstechnologie). Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.